Gjykata e Apelit merr vendim për dy policët e dyshuar për fshehje të provave në rastin Ivanoviç

Gjykata e Apelit e Kosovës, ka lënë në fuqi aktvendimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, të datës 12.02.2018, sipas të cilit ishte refuzuar kërkesa e prokurorisë për caktimin e paraburgimit kundër të dyshuarve Zh.J. dhe D.M.

“I pari po dyshohet për veprat penale “Manipulim më prova” nga neni 397 paragrafi 1 dhe 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve “ nga neni 374 paragrafi 1, i këtij kodi. Ndërsa i dyti për veprën penale “Manipulim më prova” nga neni 397 paragrafi 1 dhe 2 i të njëjtit ligj.

Kolegji penal prej tre gjyqtarësh i Gjykatës së Apelit, gjeti se ankesa e prokurorisë kundër vendimit të shkallës së parë është e pa bazuar, pasi që gjykata themelore, drejt ka vepruar kur ka refuzuar propozimin e prokurorisë për caktimin e paraburgimit, ndaj të pandehurve, ngase nuk ka ofruar prova bindëse, që do të arsyetonin pretendimin se pse është i nevojshëm paraburgimi në këtë fazë të procedurës”, thuhet në njoftimin e gjykatës.

Gjithashtu, kjo gjykatë, vlerëson se në rastin konkret, nuk janë plotësuar kushtet ligjore të parapara në nenin 187 të Kodit të Procedurës Penale. /Telegrafi/

SHPËRNDAJE