Bekim Jashari: Urime dita e gruas të gjitha nënave e motrave shqiptare!

8 marsi, dita e gruas, simbolizon përpjekjet e palodhura të grave për të pasur një pozitë më të avancuar në shoqëri.

Kjo datë historikisht shënon punën që kanë bërë gratë për t’u bërë pjesë e vendimmarrjes, duke u ballafaquar në anën tjetër me trysninë që i’u është bërë nga vetë shoqëria patriarkale.

Edhe pse duke qenë pjesë e një shoqërie që nuk i kanë respektuar sa duhet të drejtat e grave shqiptare.

Gratë përsëri ja kanë dalur të mposhtin çdo paradigmë të krijuar nga vetë shoqëria.