Kush do t’i mbrojë të dhënat personale në Kosovë? (Video)

Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave do t’i ndërrohet edhe emri.

Poashtu pritet që të zgjidhet edhe komisionari, pozitë që s’e kishte askush që tri vjet.