Mbahen dëgjimet buxhetore në Bashkësinë Lokale të Qirezit dhe Polacit

Kryetari i Komunës së Skenderajt, z. Bekim Jashari së bashku me kryesuesen e kuvendit znj. Fatbardha Haliti dhe drejtor të Drejtorive Komunale, kanë mbajtur dëgjimet buxhetore në Bashkësinë Lokale të Qirezit, ku merrnin pjesë përfaqësues nga fshatrat: Qirez, Baks, Krasaliq, Prelloc, Krasmiroc dhe Kozhicë, si dhe në Bashkësinë Lokale të Polacit, ku merrnin pjesë përfaqësues nga fshatrat: Polac, Kryshec, Marinë dhe Dashec.

Në këto dëgjime buxhetore u shpalosen synimet e Komunës për planifikimin e buxhetit për vitin 2019-2021, duke marr nga qytetarët kërkesat e tyre për projektet që janë ne interes të vendbanimeve ku ata jetojnë.

Qëllimi i dëgjimit buxhetor është që të identifikohen kërkesat dhe nevojat e qytetarëve me prioritet që ata kanë.

Kryetari Jashari ka sqaruar për të pranishmit se ky planifikim i buxhetit po realizohet nëpër të gjitha Bashkësitë Lokale të Komunës për shkak të transparencës ndaj qytetarëve, ku ata do të kenë hapësirë të japin kërkesat dhe nevojat e tyre.

Poashtu Kryetari Jashari pasi falënderoi të pranishmit për pjesëmarrje në dëgjimet buxhetore, theksoi se do të merren me seriozitet të lartë sugjerimet dhe kërkesat e tyre.