Një burrë voton me dokumentat e gruas së tij

Demokracia në Veprim ka raportuar për parregullësitë që kanë përcjellur procesin e votimit deri në orën 12:00.

“Në shkollën “Anadollu” në komunën e Mamushës një person në orën 11:30 ka votuar me dokument identifikimi të gruas së tij”, ka thënë Albert Krasniqi nga DnV.