Vizatimi i 8-vjeçarit që përshkruan tmerrin gjatë tërmetit në Durrës

Ky vizatim është detyra e parë që një fëmijë 8 vjeç nga Durrësi ka krijuar për të treguar përjetimin e tij pas ikjes nga tërmeti.

Djali ka humbur shtëpinë e tij dhe është strehuar në një banesë privatisht së bashku me familjen.

Ngacmuar nga ky vizatim fëmijëror, CRCA/ECPAT Shqipëri po ndërmerr iniciativën e një mini-ekspozite, për ti dhënë një mënyrë e dimension tjetër dhimbjes që përjetuan fëmijët në këtë situatë.