Voglushi 9-vjeçar nga Mitrovica ka nevojë për ndihmën tonë

Kërkon ndihmën e shoqërisë 9-vjeçari nga Mitrovica, Riad Aruqi, i cili është diagnostikuar me Thrombosis iliofemoralis bill. Thrombosis vena cava inferior. Haemathuria. Trombocitopenia. Anemia secondaria. Pielonephritits lat.sin. Haemathoma perisplenica. St post appendectomiam ad XXI

Sëmundje shumë e komplikuar dhe për trajtimin e kësaj sëmundjeje nevojitet trajtim jashtë vendit dhe shuma që kërkohet është e papërballueshme për familjen Aruqi.

Më poshtë keni të dhënat nga ku mund t’i ndihmoni Riadit të vogël.

Banka për Biznes Privat Përfaqësuesi i llogarisë: Elma Aruqi

Llogaria : 1305090001955984Kurse jashtë Kosovës mund të bëhen pagesat këtu në Paypal:https://www.paypal.com/pools/c/8sbVmn8mSS?fbclid=IwAR20dC6U30xlF9YJh15wX9bAyJ6k0vGEWPw6o30FiVTX8P4i9VC5XXTitMc